خط شستشو و بازیافت مواد پت (polyethylene terephthalate )PET

مجموعه­‌ای از چند دستگاه که در کنار هم قرار گرفته و وظیفه تفکیک و جداسازی، خرد کردن و شستشو و خشک کردن مواد را به عهده دارند.که خط تولید بازیافت مواد پت را تشکیل می‌دهند. هدف اصلی از راه اندازی خط بازیافت پت، بازیافت بطری‌های PET مانند بطری‌های آب معدنی، بطری‌های نوشابه، بطری‌های روغن و …
ادامه ی نوشته خط شستشو و بازیافت مواد پت (polyethylene terephthalate )PET