گروه صنعتی پارس میکسر

شرح فعالیت

گروه صنعتی پارس میکسر

سازنده ماشین آلات تمام اتوماتیک شستشو و بازیافت مواد پلاستیک ( PET ) نایلون
و مواد صنعتی پلاستیک
سازنده میکسرهای ساده ورطوبت گیر مواد پلاستیک
شستشو PET
خطوط بازیافت
مواد پلاستیک
خطوط شستشوی PET
خطوط شستشوی نایلون
خطوط شستشوی مواد PET و نایلون
خطوط بازیافت مواد پلاستیک
ماشین آلات شستشوی و بازیافت مواد پلاستیک
ماشین آلات شستشوی مواد PET
ماشین آلات شستشوی و واش Hot wash و مواد صنعتی
اولین سازنده میکسرهای رطوبت گیر مواد پلاستیک